Goodlife (กู๊ดไรฟ์) ซีอิ๊ว 500 มล.

ลดราคา Goodlife (กู๊ดไรฟ์) ซีอิ๊ว 500 มล.

Goodlife (กู๊ดไรฟ์) ซีอิ๊ว 500 มล. รายละเอียดสินค้าGoodlife (กู๊ดไรฟ์) ซีอิ๊ว 500 มล. รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์Goodlife (กู๊ดไรฟ์) ซีอิ๊ว 500 มล. ซีอิ๊ว สูตรลดโซเดียม 40% จากถั่วเหลืองคุณภาพ สู่ซีอิ๊ว ลดโซเดียม 40% เมื่อเทียบกับซีอิ๊วสูตรปกติซึ่งโซเดียมเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อันนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์อัมพาต และโรคหัวใจขาดเลือดพร้อมทดแทนด้วยเกลือโปแตสเซียม (เกลือชนิดเดียวกับที่พบในผักและผลไม้ ) เพื่อคงรสเค็มและมีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความดันโลหิตเหมาะกับผู้รักสุขภาพเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือผู้มีปัญหาโรคความดันโลหิตอยู่แล้ว